Czech Trade
Jižní Čechy pohodové
Linzer City
BUDVAR
JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Památky žijí
Památky žijí II

O akci

Akce Jižní Čechy hostem v Linci je třídenní přehlídka jihočeské kultury a gastronomie spojená s prezentací a prodejem regionálních produktů a služeb. Organizátorem veletrhu je Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci se svými partnery, mezi které patří Zastupitelský úřad ČR v Rakousku, CzechTourism, CzechTrade a město Linec. Akce se uskuteční v termínu 16. – 18. května 2019 v centru města Linec. Očekávaný počet návštěvníků v průběhu tří dnů je 300 000.

Prezentace jednotlivých vystavovatelů bude probíhat ve čtyřech lokalitách, které na sebe svým umístěním vzájemně navazují.
Jedná se o:

 • Hlavní náměstí (Hauptplatz) – zóna selského baroka, hlavní podium, kulturní program, gastro zóna, řemesla, turistické informace.
 • Promenade – středověká zóna, ukázky historické zábavy, gastro prodej, řemesla.
 • Landstrasse – obchodní zóna, prodej gastra, regionálních produktů a služeb, kulturní program, řemesla, turistické informace.
 • Martin Luther Platz – relaxační zóna, kulturní program, gastro prodej.

Časový harmonogram v jednotlivých dnech:
čtvrtek a pátek 10:00 – 22:00
sobota 10:00 – 18:00

Propagace akce probíhá již v tuto chvíli prostřednictvím rakouských partnerů, a to na níže uvedených kanálech:

 • Linzer City Journal – časopis distribuovaný v nákladu 97 400 ks do všech domácností v linecké aglomeraci
 • Mediální spolupráce s velkým deníkem
 • TV trailer, upoutávky, zprávy z příprav na akci a ze samotné akce
 • Plakáty, vlajky, direct mailing, online marketing
 • Tourismusverband Linz – zapojení do časopisu, náklad 400 000 ks s distribucí až do Bavorska

Máte-li zájem se na této akci podílet, přihlášku najdete mezi dokumenty ke stažení v části „Pro vystavovatele“.

Aktuality

PŘEVOZ NŮŽKOVÝCH STANŮ DO LINZE
Vážení vystavovatelé, stánky (vč. závaží), které budete chtít v pondělí 13.5.2019 nechat převézt pořadateli do Lince, prosím dodejte v daný den v čase od 8:00 do 14:00 na dvůr k budově Jihočeské centrály cestovního ruchu. Všechny stánky (bez bočních stěn) pečlivě zabalte, závaží popište lihovým fixem. Prosíme o dodržení tohoto časového rozmezí, ve 14:00 musí začít nakládka a hned po ní vůz odjíždí. Kontaktní osobou v této věci je pro Vás Kateřina Šindelářová.

Vážení vystavovatelé, do sekce „Pokyny k průběhu akce“ byl přidán dokument s organizačními informacemi.

Všem vystavovatelům nabízíme možnost propagace formou slevové knížky, ve které má každý vystavovatel příležitost nabídnout návštěvníkům slevový voucher na svůj produkt, pobyt či službu. Slevová akce bude trvat do konce roku 2019. Pokud máte zájem se tímto způsobem prezentovat, na adresu asistentka@7agency.cz zašlete následující podklady:

název firmy

logo

adresa webové stránky

výše slevy a na co se sleva vztahuje (v němčině)

fotka zboží či služby (dobrovolné)

Termín dodání podkladů je do 2.5.2019. Děkujeme.

 

Ostatní

Vážení vystavovatelé,

 

pořadatel akce Jižní Čechy hostem v Linci, agentura Lincer City Ring se velmi těší na vaši účast

a spolupráci při zorganizování veletrhu. Níže si prosím prostudujte obecně platná pravidla a pokyny nutné k bezpečnému průběhu akce.

 

Doba trvání akce:

čtvrtek a pátek od 10:00 do 22:00

sobota od 10:00 do 18:00

Zejména gastro vystavovatele žádáme, aby dodrželi tuto prodejní dobu po celou akci.

 

Příjezd:

Velmi doporučujeme včasný příjezd do centra města (od 6:00). Parkování v centru není povoleno, proto prosíme, abyste pouze urychleně vyložili náklad a s vozem neprodleně odjeli na parkoviště. Parkovat vozidla na chodnících není povoleno. Tramvajová doprava na Landstrasse nebude přerušena, proto prosím dbejte vysoké opatrnosti.

Přístup s vozidly na Landstrasse je možný až do 10:30 hodin a poté opět od 19:00 hodin. V čase od 10:30 do 19:00 platí absolutní zákaz jízdy po Landstrasse. Situace bude po celou dobu akce mapována policií.

 

Umístění vystavovatelů:

Všechna umístění budou označena jménem a číslem vystavovatele. Místa jsou přidělena dle konkrétních možností lokality a nelze je jakkoli vymáhat či rozporovat.

 

Výstavba a demontáž:

Je zapotřebí, aby byly všechny stánky a chatky instalovány již v úterý v poledne – na Landstrasse do 10:30, ve Schillerparku a na náměstí Martina Luthera do 14:00 hodin. Stánky se budou stavět v úterý od 06:00. Kompletní demontáž probíhá v sobotu po skončení akce, tedy od 18:00 do 22:00. Dbejte na to, aby bylo po skončení akce místo zcela uklizeno
a uvedeno do původního stavu.

 

Napájení stánků a chatek elektřinou:

Pořadatel zajistí jeden napájecí zdroj na každé umístění dle požadavků sjednaných
v přihláškách vystavovatelů. Rozvod elektřiny po stánku si již zajistí vystavovatel sám, proto si prosím přivezte dostatek napájecích kabelů a rozdvojek. Celkový příkon na umístění musí bezpodmínečně odpovídat předem deklarovaným požadavkům!

 

Likvidace odpadu:

Každý vystavovatel je povinen umístit si do svého stánku odpadkové koše (gastro prodejci s venkovním posezením pro hosty zajistí navíc i popelníky), které během dne vyprázdňuje. Neskladujte odpad před nebo za stánkem / chatkou. Kontejnery jsou umístěny v ulicích Betlehemstrasse, Harrachstrasse a Martin Luther Platz a budou každý den vyváženy. V sobotu ve 22:00 budou z centra města zcela odvezeny. Dbejte prosím na pečlivé třídění odpadu. Gastro prodejce žádáme, aby zabránili vzniku olejových skvrn na zemi – čištění je velmi náročné a bude následně požádována finanční kompenzace.

 

Nádobí:

Používejte prosím recyklovatelné či opakovaně použitelné nádobí. Je zcela zakázáno použití jednorázových plastových nádob, kelímků nebo plastových příborů. V Harrachstrasse a Martin-Luther-Platz je zřízena stanice pro oplachování skla.

 

Kontroly:

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, úřad pro kontrolu událostí, policie a organizátor neustále monitorují dodržování předpisů a kontrolují bezpečnost akce.

 

Gastro prodejci dodrží následující body:

 • Informace o alergenech na stáncích (přeložte do němčiny)
 • Tekoucí voda na stáncích (na mytí rukou stačí kanystry s výpustí), jednorázové ručníky, dávkovač tekutého mýdla, čistící prostředky na nádobí
 • V části, kde připravujete a vydáváte jídlo, bude pevná podlaha (bez štěrku atd.) – týká se zejména prodejců v lokalitě Promenade
 • Všichni gastro pracovníci vlastní potravinářský průkaz a jsou proškoleni na konkrétní činnost
 • Při přípravě jídel dbáte na ochranu zákazníků (nepohybují se před grily, friťáky atd.)
 • Nebalené potraviny jsou vystaveny v uzavřeném boxu

 

Oheň:

Otevřený oheň je povolen pouze při předchozím nahlášení a je povolen pracovníky hasičského záchranného sboru.

 

Plyn:

Použití zkapalněného plynu je úřady přísně zakázáno.

 

Toalety:

Nachází se v nákupních centrech (např. V suterénu chodby, v gastronomii, na hlavním náměstí
a na promenádě).

 

Počasí:

Pečlivě prosím sledujte předpověď i charakter počasí na místě. V případě blížící se bouřky mohou být stánky z důvodu bezpečnosti složeny.

 

První pomoc:

Kufříky první pomoci jsou uloženy na určených stanovištích. Každý stánek vystavovatelů obdrží telefonní čísla na tísňové linky.

 

Ostatní:

 

Pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené krádežemi či škody způsobené vyšší mocí.

Každý účastník prodává na vlastní účet a odpovědnost.

Po celé tři dny vystavovatelé dodrží stanovenou prodejní dobu.

Akce se řídí rakouským právem a předpisy Evropské unie.

 

Vždy se prosím řiďte pokyny pořadatele. V každé lokalitě se budou pohybovat týmy technických a bezpečnostních pracovníků, kteří vám budou k dispozici. V případě porušení pravidel může být dotyčný účastník vyloučen z akce bez jakékoli kompenzace.

Každý účastník je osobně povinen dodržovat pravidla akce, jakož i oznámení a požadavky úřadů (policie, hasičský sbor, okresní správa, dozor nad potravinami, obchodní předpisy, regulace hygieny, označování potravin, označování alergenů, registrační povinnost apod.). Celková odpovědnost je vyloučena a není převzata Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, ani organizátorem Linzer City Ring.

Účastník je osobně odpovědný za škody způsobené jím a jeho zaměstnanci.

 

 

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA

V přihlášce na veletrh každý prodejce uvede své DIČ, na jehož základě mu bude vystaveno tzv. ATU číslo nutné k řešení problematiky DPH. Každý vystavovatel bude mít u sebe kopii živnostenského oprávnění. Zaměstnanci firem potom jednotlivě vyplněný formulář „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele“ (oddíl Dokumenty ke stažení).

Prodejci si vedou seznam prodaného zboží za jednotlivé dny. V případě této akce není zapotřebí vést evidenci v systému EET. Postačí, když si prodejce vytvoří pro každý den tabulku, do které bude zapisovat prodané zboží (např. po 10ti kusech) a prodejní cenu. Nelze vykázat pouze částku tržeb za den, vždy je zapotřebí spárovat prodeje s konkrétními cenami. Tyto evidence budou zástupcem JCCR každý večer od vystavovatelů vybrány.

Pro daňové účely je zapotřebí uschovat taktéž účty za palivo, ubytování či občerstvení. Tedy účty přímo spojené s výstavní akcí.

Na základě vyplněných dokumentů pracovníci JCCR ve spolupráci s rakouskými partnery a finančním úřadem zajistí všem prodejcům daňový výměr, který bude dále řešen s příslušnými českými finančními úřady.

 

 

 

Kontakty

Přihlášky na akci

Radek Dvořák
+420 728 547 595
dvorak@jccr.cz

 

Kulturní program

Josef Korda
+420 725 503 100
korda@jccr.cz

 

Daňová a celní problematika

Zora Marková
+420 724 148 248
markova@jccr.cz

 

Technická asistence v průběhu akce

Hlavní náměstí + účinkující:

Šárka Gramanová
+420 724 504 320

 

Promenade a Martin Luther Platz:

Jiří Grauer
+420 776 663 354

 

Landstrasse:

Monika Řezníčková
+420 776 751 272

Kateřina Šindelářová
+420 775 570 993

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.